[giaban]500,000 [/giaban]


[giacu]550,000 [/giacu]

[tomtat]

Máy ngang tay trái ASK 200

Máy ngang tay trái ASK 200

13 Bạc đạn
Trọng lượng : 240g
Tốc độ máy : 6.1
Tải cá : 5kg
Xuất xứ : Trung quốc

#daiwa #docaucagiare

www.docaucagiare.com

[/tomtat]

[chitiet]

Máy ngang tay trái ASK 200

13 Bạc đạn
Trọng lượng : 240g
Tốc độ máy : 6.1
Tải cá : 5kg
Xuất xứ : Trung quốc

Máy ngang tay trái ASK 200

13 Bạc đạn
Trọng lượng : 240g
Tốc độ máy : 6.1
Tải cá : 5kg
Xuất xứ : Trung quốc

#daiwa #docaucagiare

 Xem thêm tại website :http://docaucagiare.com/

[/chitiet]

Đồ Câu Cá
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn